ซีรีย์จีน ย้อนยุค โรแมนติก ซีรีย์จีน  หมอเทพเทวดา (God of Medicine) เดิมทีเทวดาเป่าเซิงต้าตี้เป็นแพทย์เทพยดารวมทั้งผู้บำเพ็ญเต๋า นาม “อู๋เทา” หงอโถ (คำเรียกในทางเต๋าเป็น “อู๋เจินเหริน”) มีชีวิตอยู่ในปี […]